Dokumentacje geologiczno-geotechniczne

Dokumentacje geotechniczne – Projekt i realizacja zadania „Projekt LMG (Lubiatów-Międzychód-Grotów) – Ośrodek centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne”

Dokumentacje geotechniczne sporządzono na zlecenie przedsiębiorstwa PBG w celu rozpoznania warunków geotechnicznych na terenie realizacji projektu LMG, którego celem jest zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów oraz umożliwienie transportu, magazynowania i sprzedaży ropy naftowej, gazu ziemnego, siarki i gazu płynnego.