Dokumentacje geologiczno-geotechniczne

Dokumentacje geologiczno-geotechniczne to zbiór dokumentów i informacji, które są przygotowywane przez nas w celu oceny geologiczno-geotechnicznej danego obszaru oraz określenia warunków geologicznych i geotechnicznych dla projektów budowlanych lub inżynieryjnych.

Dokumentacje te zawierają informacje na temat budowy geologicznej danego terenu, charakterystyki geologicznej skał i gruntów, a także wyniki badań geotechnicznych, takich jak wytrzymałość i nośność gruntów, ich wilgotność czy poziom wód gruntowych.

Dokumentacje badań geotechnicznych – rozpoznanie obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S-3

Dokumentacje sporządzono w celu uściślenia i weryfikacji budowy geologicznej oraz warunków geotechnicznych obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych, w rejonie planowanej inwestycji – budowy drogi ekspresowej S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski.

Dokumentacje badań geotechnicznych – rozpoznanie obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych w ciągu autostrady A1

Dokumentację sporządzono na zlecenie konsorcjum Skanska – NDI Joint Venture w celu uściślenia i weryfikacji budowy geologicznej oraz warunków geotechnicznych obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych w rejonie planowanej inwestycji – budowy autostrady A2 na odcinku Rusocin – Nowe Marzy.

Dokumentacje geotechniczne – Projekt i realizacja zadania „Projekt LMG (Lubiatów-Międzychód-Grotów) – Ośrodek centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne”

Dokumentacje geotechniczne sporządzono na zlecenie przedsiębiorstwa PBG w celu rozpoznania warunków geotechnicznych na terenie realizacji projektu LMG, którego celem jest zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów oraz umożliwienie transportu, magazynowania i sprzedaży ropy naftowej, gazu ziemnego, siarki i gazu płynnego.

Dokumentacja geologiczno–inżynierska – projekt i budowa mostu przez Wisłę w okolicach Grudziądza w ciągu autostrady A1

Dokumentacja została opracowana na zlecenie projektanta, przedsiębiorstwa GTC w celu określenia warunków geologiczno–inżynierskich występujących na terenie projektowanej inwestycji: mostu autostradowego przez Wisłę wraz z estakadami dojazdowymi, w rejonie Grudziądza, w ciągu budowanej autostrady A1.

Dokumentacja geologiczno–inżynierska – Projekt parkingu podziemnego pod ulicą Emilii Plater

W czasie wykonywania prac geologicznych wykonano 6 otworów badawczych o głębokości maksymalnej 30,0 m (łączny metraż 131,0 mb), zainstalowano 4 piezometry obserwacyjne II poziomu wód, oraz 2 piezometry obserwacyjne dla I poziomu wód.

Dokumentacja badań geotechnicznych – rozbudowa fabryki NB Polska

Na przestrzeni lat 2001-2004 sporządzono 3 dokumentacje geotechniczne na zlecenie inwestora, firmy NB Polska w celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w rejonie rozbudowującej się fabryki NB Polska w Gnieźnie.

Dokumentacja badań geotechnicznych – Rozbudowa fabryki „Malta Decor”

Dokumentacja została opracowana na zlecenie przedsiębiorstwa MCE Industrietechnik Polska w celu rozpoznania warunków geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji – rozbudowy / modernizacji Fabryki Papieru „Malta Decor” w Poznaniu. Badania geotechniczne terenowe przeprowadzono w dwóch etapach.

Dokumentacja badań geotechnicznych – budowa budynków mieszkalno–biurowych

Dokumentację sporządzono na zlecenie inwestora przedsiębiorstwa Ataner w celu rozpoznania warunków geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji – budowy zespołu budynków mieszkalno–biurowych zlokalizowanych przy ul. Tadeusza Kutrzeby w Poznaniu. Badania terenowe przeprowadzono w dwóch etapach.

Dokumentacja geologiczno–inżynierska – Projektowana fabryka papieru ICT Poland

Dokumentację opracowano na zlecenie generalnego projektanta firmy Condix w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na terenie projektowanej fabryki papieru ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą.

Dokumentacja badań geotechnicznych – budowa drogi ekspresowej S8

Dokumentację opracowano na zlecenie przedsiębiębiorstwa Strabag, w celu rozpoznania warunków geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji – budowy drogi ekspresowej S8.