Projekty wymiany/wzmocnienia podłoża obiektów liniowych

Projekty wymiany lub wzmocnienia podłoża obiektów liniowych to dokumentacja techniczna przygotowywana, aby można było właściwie zaprojektować system fundamentów dla obiektów liniowych, takich jak drogi, mosty, tunele, linie kolejowe czy rurociągi.

 

Zadaniem projektanta jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu fundamentów, który zapewni właściwe rozłożenie ciężaru konstrukcji na grunt oraz zapobiegnie osiadaniu, pękaniu czy przesuwaniu się gruntu. W przypadku potrzeby wzmocnienia podłoża, projektant może zaproponować stosowanie dodatkowych elementów, takich jak pali czy ścian szczelinowych.

Wymiana / wzmocnienie podłoża – Autostrada A2 – km 46+620 ÷ 46+960

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu wykonawczego – wzmocnienia podłoża gruntowego, pod nasypem drogowym w ciągu autostrady A2 w km 46+620 ÷ km 46+960 (obszar słabonośny nr 12).

Wzmocnienie podłoża pod nasyp autostrady i nasypy węzła Kopytkowo, km 58+080

Opracowano projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na autostradzie A1 w km 58+080 a km 59+160, tj. na odcinku ok. 1,4 km, na którym udokumentowano występowanie obszaru słabonośnego (torfowiska) o miąższości zalegania gruntów organicznych i mineralnym miękkoplastycznych do 7,0m (w pasie głównym) i do ponad 12m

Wzmocnienie podłoża pod nasypy oraz tunel na obszarze węzła Rusocin, km 00+990

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu wzmocnienia podłoża na obszarze węzła Rusocin, leżącego po wschodniej stronie autostrady A1, w km 00+990.

Wymiana / wzmocnienie podłoża – Autostrada A2; Posadowienie nasypu drogowego na torfowisku; km 118+240÷118+515

Opracowano projekt posadowienia nasypu drogowego i wzmocnienia słabonośnego podłoża w ciągu Autostrady A2.

Wymiana / wzmocnienie podłoża – Budowa północnej obwodnicy miasta Kalisza w ciągu Drogi Krajowej nr 25; km 5+705÷5+825

Opracowano projekt wzmocnienia słabonośnego, ściśliwego podłoża gruntowego pod planowany nasyp drogowy, pomiędzy km 5+661 a 5+745 projektowanej północnej obwodnicy miasta Kalisza, w ciągu drogi krajowej nr 25.

Wymiana / wzmocnienie podłoża – Modernizacja Drogi Krajowej nr 10; km 336+394÷336+754

Opracowano projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi krajowej nr 10 Toruń – Warszawa, w km 336+394 ÷ 336+754, tj. na odcinku około 360 m, biegnącym na wysokim (do około 10 m) nasypie, przecinającym głęboką dolinę, wypełnioną holoceńskimi osadami organicznymi.

Wymiana / wzmocnienie podłoża – projektowana budowa ul. Leśnej

Opracowano projekt wzmocnienia podłoża gruntowego pod planowany nasyp drogowy nowo projektowanej ulicy Leśnej w Wągrowcu, pomiędzy ulicą Rogozińska i torami kolejowymi

Wymiana / wzmocnienie podłoża – obwodnica miasta Śrem; km 3+450÷3+650

Opracowano projekt posadowienia nasypu drogowego i wzmocnienia słabonośnego podłoża na obwodnicy drogowej miasta Śrem.

Wymiana / wzmocnienie podłoża – Autostrada A1, km 69+800÷69+995

Opracowano projekt wykonawczy wymiany i wzmocnienia słabonośnego, ściśliwego podłoża gruntowego oraz projekt wbudowania nasypu budowlanego w obszarze jeziora

Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie fundamentów XIX-wiecznego pałacu

Projekt dotyczył istniejącego XIX-wiecznego pałacu we Wróblewie. Bryła pałacu częściowo podpiwniczona (jedna z piwnic starsza) zapewne XVIII-wieczna, sklepiona kolebkowo, druga nowsza, przykryta stropem Kleina, dwupiętrowa z trzypiętrową wieżą.