Dokumentacja badań geotechnicznych – budowa drogi ekspresowej S8

Lokalizacja

Warszawa

Opis

Dokumentację badań geotechnicznych opracowano na zlecenie przedsiębiębiorstwa Strabag, w celu rozpoznania warunków geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji – budowy drogi ekspresowej S8.

Dokumentowany teren badań położony jest w zachodniej części Miasta Stołecznego Warszawa, na obszarze dzielnicy Bemowo. Położony jest na terenie zlikwidowanych ogródków działkowych. Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie ścian szczelinowych, kotwi gruntowych i uszczelnienia wykopów metodą jet-grouting na odcinku budowy drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej w km 8+700 – 9+305 w Warszawie.

W trakcie badań terenowych wykonano wiercenia badawcze w 12 punktach, do głębokości maksymalnej 26,2 m p.p.t. (łącznie wykonano 261,4 mb wierceń, średnicy 8„), wiercenia badawcze w 9 punktach w orurowaniu dla potrzeb pomiaru zalegania wód gruntowych oraz montażu piezometrów obserwacyjnych – do głębokości 25,0 m p.p.t. (w sumie 185,0 mb). Wykonano również sondowania statyczne CPTU w 19 punktach, do głębokości maksymalnej 13,0 m p.p.t. (łącznie 173,4 mb sondowań statycznych sondą statyczną Geotech) oraz sondowania dynamiczne DPM w pięciu punktach, do głębokości maksymalnej 15,0 m p.p.t. (w sumie 66,0 mb sondowań dynamicznych sondą dynamiczną Pagani).

Po wnikliwej analizie złożonych warunków geotechnicznych oraz złożonych i niekorzystnych warunków hydrogeologicznych stwierdzono, iż realizacja głębokiego wykopu pod planowaną inwestycję wymagać będzie zastosowania specjalistycznych technik i technologii wygrodzenia wykopu.

Zaproponowane w projekcie budowlanym wygrodzenie wykopu żelbetowymi ścianami szczelinowymi oraz odcięcie możliwości wertykalnego dopływu wód do dna wykopu (w miejscu występowania osadów przepuszczalnych) poziomą przesłoną w technologii jet-grouting jawi się jako najwłaściwsze techniczne rozwiązanie.

 

Galeria projektu