Projekty konstrukcyjne

Projekty konstrukcyjne to dokumentacja techniczna przygotowywana w celu zaprojektowania odpowiedniej konstrukcji budynku lub innego obiektu budowlanego.

Projekt taki obejmuje projektowanie elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, słupy, stropy, fundamenty, ściany nośne oraz inne elementy, które tworzą strukturę budynku lub innego obiektu.

Projekt konstrukcyjny musi spełniać normy i wymagania bezpieczeństwa budowlanego, a także uwzględniać lokalne przepisy i normy budowlane. Dokumentacja taka powinna zawierać szczegółowe rysunki i opisy techniczne, specyfikacje materiałów, kosztorys i harmonogram wykonania prac.

Projekty konstrukcyjne są niezbędne dla właściwej realizacji projektów budowlanych, a także dla uzyskania wymaganych przez prawo pozwoleń na budowę. Ich odpowiednie przygotowanie i wykonanie zapewnia bezpieczeństwo i trwałość obiektów budowlanych oraz ich użytkowników.

Projekt rozbudowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS – Etap II

Projekt dotyczył budowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS, wraz z częścią socjalną i biurową w Bolechowie koło Poznania na terenach stanowiących niegdyś część składową Tłoczni Metali „Pressta” S.A.

Projekt rozbudowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS – Etap I

Projekt dotyczył budowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS, wraz z częścią socjalną i biurową w Bolechowie koło Poznania na terenach stanowiących niegdyś część składową Tłoczni Metali „Pressta” S.A.

Ekspertyza techniczna oraz projekt renowacji ściany oporowej

Projekt dotyczył ściany oporowej wzniesionej w centrum miasta Poznania, wzdłuż ulicy Kościuszki, na odcinku pomiędzy ulicą Ratajczaka a ulicą Półwiejską. Analizowana ściana powstała prawdopodobnie w okresie budowy dawnego Browaru Huggera, w końcu XIX wieku.