Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe to rodzaj konstrukcji geotechnicznej, która jest stosowana do zabezpieczenia i stabilizacji gruntu podczas prac budowlanych. Są one szczególnie przydatne w przypadku terenów o trudnych warunkach geologicznych, takich jak miasta, obszary podmokłe, tereny górskie czy obszary wybrzeża. W tym artykule omówimy, jak działa konstrukcja ścian szczelinowych oraz jakie są sposoby na ich wykonanie.

Ściany szczelinowe – przekrój

Ściany szczelinowe składają się z dwóch równoległych ścian wykonanych z betonu, stalowych płyt lub innych materiałów. Pomiędzy nimi umieszczane są stalowe rurki wypełnione mieszanką betonową lub innymi materiałami zapewniającymi stabilność konstrukcji. Ściany szczelinowe są zwykle głęboko osadzone w gruncie i zapewniają stabilizację dna wykopu.

Przekrój ścian szczelinowych może być różny w zależności od wymagań projektowych. Standardowy przekrój ściany szczelinowej składa się z dwóch równoległych ścian o grubości około 30-40 cm, oddalonych od siebie o około 1-2 metry. Pomiędzy nimi umieszcza się stalowe rurki o średnicy od 15 do 50 cm, wypełnione mieszanką betonową lub innymi materiałami, takimi jak gruz czy żwir.

Wykonanie ścian szczelinowych

Wykonanie ścian szczelinowych wymaga przeprowadzenia kilku etapów. Pierwszym krokiem jest wykonanie sondowań geotechnicznych w celu określenia właściwości gruntu i ustalenia głębokości wykopu. Następnie wykonywany jest wykop, który musi być dostatecznie szeroki, aby umożliwić wykonanie ścian szczelinowych i zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników.

Kolejnym etapem jest wiercenie otworów wokół obrysu wykopu. Otwory te mają na celu umieszczenie stalowych rurek i wypełnienie ich betonem lub innymi materiałami stabilizującymi. Rurki muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od siebie oraz od ścian wykopu, aby zapewnić stabilność konstrukcji.

Następnie wykonywane są ściany szczelinowe. W przypadku ścian szczelinowych wykonanych z betonu, formy są umieszczane wewnątrz otworów, a beton wlewa się do wnętrza rurek. Po uformowaniu się betonu, formy są usuwane, a powierzchnia ściany jest wyrównywana.

Masz pytania dotyczące ścian szczelinowych? Zapraszamy do kontaktu!