Dokumentacja geologiczno–inżynierska – projekt i budowa mostu przez Wisłę w okolicach Grudziądza w ciągu autostrady A1

Lokalizacja

Nowe Marzy – Czerniewice

Opis

Dokumentacja została opracowana na zlecenie projektanta, przedsiębiorstwa GTC w celu określenia warunków geologiczno–inżynierskich występujących na terenie projektowanej inwestycji: mostu autostradowego przez Wisłę wraz z estakadami dojazdowymi, w rejonie Grudziądza, w ciągu budowanej autostrady A1.

Dokumentowany teren położony jest w pobliżu Grudziądza, na trasie przebiegu projektowanej autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice. Obszar badań stanowi koryto rzeki Wisły oraz przylegające tereny zalewowe. Projektuje się budowę mostu autostradowego wraz z estakadami dojazdowymi. Całkowita długość obiektu inżynierskiego wyniesie około 1955 m. Będzie on posiadał dwie podpory nurtowe oraz trzydzieści pięć podpór lądowych na terenie zalewowym rzeki.

W trakcie prac terenowych odwiercono 75 otworów o głębokości maksymalnej 35,0 m (o sumarycznym metrażu 1757,5 m), 36 sondowań statycznych CPT o głębokości maksymalnej 24,1 m (łącznie 645,1 m) oraz 40 sondowań dynamicznych DPH lub DPSH o maksymalnej głębokości 28,8 m (sumaryczny metraż 868,0 m).

Projektowany most przez Wisłę wraz z estakadami dojazdowymi zostanie posadowiony w sposób pośredni na palach lub / i w niektórych obszarach w sposób bezpośredni. Głębokość oraz sposób posadowienia będzie uzależniona od wielkości przekazywanych obciążeń oraz lokalnych warunków gruntowych występujących pod każdą podporą. O metodzie / sposobie posadowienia zadecyduje projektant obiektu.

Galeria projektu