slajd #1

Badania, projekty, konsultacje geotechniczne, geologiczne i konstrukcyjne

Badamy cechy fizyczne i mechaniczne próbek gruntu oraz wody wraz oznaczenia zawartych w nich metali ciężkich i substancji ropopochodnych.

GT Projekt jest członkiem założycielem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

oraz członkiem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych

O nas

GT Projekt employs 45 specialists representing civil and structural engineering, engineering geology and chemistry.

The strength of our Company are fully qualified employees who have experience in realization of a number of interesting projects Carried out throughout the country and outside Polish borders.

Most of our staff are licensed geologists and civil engineers, and our senior staff, are awarded by the Polish Geotechnical Committee Certificate.

read more

projects, consultations

geotechnical and constructional

projects, consultations

geotechnical and constructional

projects, consultations

geotechnical and constructional

projects, consultations

geotechnical and constructional

projects, consultations

geotechnical and constructional

projects, consultations

geotechnical and constructional

projects, consultations

geotechnical and constructional

projects, consultations

geotechnical and constructional

Terenowe badania podłoża gruntowego

 • wiercenia badawcze, sondowania dynamiczne: DPL DPM DPH DPSH
 • sondowania statyczne: CPT CPTU SCPTU
 • badania dylatometryczne: DMT
 • badanie gruntu sondą krzyżakową FVT (VANE TEST)
 • monitoring wód gruntowych w oparciu o sieci otworów obserwacyjnych – piezometry
 • oznaczenia cech fizycznych i mechanicznych in-situ w ramach nadzoru geotechnicznego nad robotami ziemnymi i fundamentami
 • badania i pobór prób dla potrzeb ochrony środowiska

Laboratoryjne badania geotechniczne i chemiczne

 • badania cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu
 • oznaczenia zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w próbkach gruntu i wody gruntowej
 • oznaczenia agresywności próbek gruntu i wody gruntowej w stosunku do materiałów budowlanych

Dokumentowanie geotechniczne i geologiczne

 • opine geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • dokumentacje złóż kopalin
 • dokumentacje ujęć wód podziemnych
 • projekty geotechniczne
 • projekty budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych

Projektowanie konstrukcyjno - budowlane

 • specjalistyczne projekty posadowienia wygrodzenia wykopu, wzmocnienie słabonośnego podłoża gruntowego
 • projekty obiektów przemysłowych i magazynowych
 • projekty budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych
 • projekty budynków i budowli w zwartej zabudowie śródmiejskiej

Selected projects

Certificates & Awards

GT Projekt opracowało i wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, oraz uzyskało atest Polskiego Centrum Akredytacji. W 2011 roku zostało wyróżnione prestiżową nagrodą - Gazelą Biznesu. W 2013 roku uzyskało prestiżową nagrodę Diament Forbesa.

Our clients

News