Usługi

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. Oferujemy badania geotechniczne gruntu, badania geologiczne, remediację, odwierty geologiczne oraz hydrogeologię.

Badania geotechniczne gruntu

W ramach naszych usług przeprowadzamy badania geotechniczne gruntu, które mają na celu określenie właściwości mechanicznych gruntu. Pozwalają one na określenie parametrów potrzebnych do projektowania i wykonania fundamentów budynków, dróg, mostów czy obiektów przemysłowych. Na podstawie wyników badań geotechnicznych gruntu tworzymy raporty techniczne z zaleceniami projektowymi.

Badania geologiczne gruntu

W ofercie GTProjekt znajdują się także badania geologiczne gruntu. Ich celem jest określenie budowy geologicznej terenu oraz warunków geologicznych w obrębie projektowanej inwestycji. Badania geologiczne gruntu to kluczowy element przy projektowaniu fundamentów, układu drogowego czy też budowli mostowych.

Remediacja

Remediacja to proces, którego celem jest usunięcie lub zneutralizowanie szkodliwych substancji z terenu, na którym prowadzona jest inwestycja budowlana. Nasza firma specjalizuje się w remediacji terenów przemysłowych, składowisk odpadów czy stacji paliw. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu projektów remediacji, nadzorze nad realizacją działań remedialnych oraz dokumentowaniu ich wyników.

Odwierty geologiczne

W zakresie naszych usług znajduje się także wykonanie odwiertów geologicznych. Pozwalają one na pozyskanie próbek gruntu oraz wyznaczenie jego parametrów geotechnicznych. Dzięki temu możliwe jest dokładne określenie warunków gruntowo-wodnych oraz przygotowanie projektów fundamentów, linii sieci technicznych czy obiektów hydrotechnicznych.

Rekultywacja gleby

Rekultywacja gleby to proces przywracania jej naturalnej struktury i właściwości po jej degradacji. Może być to spowodowane przez wiele czynników, w tym przez działalność człowieka, zanieczyszczenia, erozję gleby czy nadmierną eksploatację. Rekultywacja gleby ma na celu przywrócenie jej zdolności do utrzymywania życia roślinnego i zwierzęcego oraz poprawy jakości środowiska.

Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe to technologia geotechniczna, która wykorzystywana jest w celu wzmocnienia i zabezpieczenia gruntów oraz ochrony obiektów budowlanych przed osiadaniem lub osuwaniem się gruntu. Technologia ta polega na wierceniu otworów w gruncie, które następnie są wypełniane mieszanką cementową lub innych materiałów w celu utworzenia sztywnych ścianek o głębokości do kilkudziesięciu metrów.

Masz pytania dotyczące naszych usług? Zapraszamy do kontaktu!