Projekty wygrodzenia wykopu

Projekty wygrodzenia wykopu to dokumentacja techniczna przygotowywana przez naszych specjalistów z dziedziny geotechniki i budownictwa w celu zaprojektowania odpowiedniego systemu wygrodzenia dla wykopu budowlanego.

Projekty wygrodzenia wykopu są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa na budowie oraz ochrony otoczenia przed zniszczeniem i niepożądanymi wpływami.

Projekt taki musi uwzględniać charakterystykę gruntu, głębokość i szerokość wykopu, obciążenia wewnątrz wykopu oraz wpływ działania czynników zewnętrznych, takich jak opady deszczu.

Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia

Projekt obejmował budowę budynku handlowo–biurowego wraz z podziemną hala garażową przy zbiegu ulic Św. Marcin / Al. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia – galeria handlowo-rozrywkowa (część A i E)

Projekt dotyczył budowy galerii handlowo-rozrywkowej we Włocławku, w skład której wchodziły dwa budynki usługowo-handlowe A i E. Oba obiekty posiadały trzy kondygnacje nadziemne oraz dwie podziemne.

Konstrukcje oporowe – budowa pawilonu handlowego

Projekt dotyczył pawilonu handlowego: budynku parterowego, niepodpiwniczonego wykonanego w technologii tradycyjnej, z elementami konstrukcji żelbetowej.

Zabezpieczenie wykopu obudową typu berlińskiego – zespół zabudowy mieszkaniowej

Projekt dotyczył wygrodzenia wykopu szerokoprzestrzennego na nieruchomości przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 w Poznaniu. Wygrodzenie było konieczne ze względu na wykonanie wykopu pod kondygnację podziemną – płytę fundamentową (opracowanie GT Projekt) realizowanej inwestycji.

Ściana szczelinowa oporowa oraz szczelinowe ściany zbiorników retencyjnych z tymczasową i docelową konstrukcją rozparcia – Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków

Projekt dotyczył obiektów projektowanych w związku z prowadzoną przebudową i modernizacją Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Serbskiej w Poznaniu.

Zabezpieczenie wybranych drzew oraz fragmentów skarp wykopu – centrum biurowo–usługowe „Maraton”

Projekt dotyczył zabezpieczenia wybranych drzew oraz fragmentów wykopu dla potrzeb wykonania płyty fundamentowej (opracowanie GT Projekt ) zespołu budynków mieszkalnych ze wspólną kondygnacją garażową.

Zabezpieczenie wykopu budowlanego oraz fundamentów hali przemysłowej – Ruukki Construction Polska

Projekt dotyczył zabezpieczenia wykopu budowlanego oraz zabezpieczenie istniejących fundamentów – „podchwycenie” stóp fundamentowych w związku z planowanym montażem nowych maszyn produkcyjnych w istniejącej hali w Obornikach Wielkopolskich.

Wygrodzenie wykopu stalową ścianką szczelną – Galeria „Green Point”

Projekt dotyczył budynku usługowo–biurowo–mieszkalnego „Green Point” składającego się z jednej kondygnacji podziemnej oraz sześciu nadziemnych.

Wygrodzenie wykopu fundamentowego w technologii jet-grouting i obudowy berlińskiej – budynek mieszkalny

Projekt dotyczył budowy budynku mieszkalnego wraz z parkingiem podziemnym.

Obudowa wykopu pod fundament maszyny papierniczej – Rozbudowa fabryki „Malta Decor”

Projekt dotyczył zabezpieczenia wykopu pod projektowane fundamenty maszyny papierniczej MP4 na terenie fabryki papieru „Malta Decor” w Poznaniu.