Dokumentacja badań geotechnicznych – budowa budynków mieszkalno–biurowych

Lokalizacja

ul. Tadeusza Kutrzeby, Poznań

Opis

Dokumentację sporządzono na zlecenie inwestora przedsiębiorstwa Ataner w celu rozpoznania warunków geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji – budowy zespołu budynków mieszkalno–biurowych zlokalizowanych przy ul. Tadeusza Kutrzeby w Poznaniu. Badania terenowe przeprowadzono w dwóch etapach.

Dokumentowany teren położony jest w centralnej części miasta Poznań, na terenie dzielnicy Poznań Stare Miasto. Projektowany zespół budynków mieszkalno–biurowych składa się z 6 do około 12 kondygnacji nadziemnych, z pomieszczeniami podziemnymi (jedną kondygnacją), wykorzystaną jako parkingi.

W trakcie pierwszego etapu badań terenowych wykonano 16 otworów badawczych do głębokości maksymalnej 18,0 m (łączny metraż około 222,7 mb) oraz 3 sondowania dynamiczne sondą lekką do głębokości maksymalnej 8,0 m p.p.t. Drugi etap obejmował wykonanie 7 otworów badawczych do głębokości maksymalnej 26,5 m (w sumie wykonano około 160 mb wierceń) oraz czterech sondowań dynamicznych sondą ciężką do głębokości maksymalnej 17,0 m.

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie utworów słabonośnych, wykształconych w postaci nie skonsolidowanych mułków w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym oraz w północnej części terenu, osadów organicznych. W związku z tym poddano pod rozwagę możliwość posadowienia pośredniego lub wzmocnienia podłoża planowanej inwestycji (opracowanie GT Projekt ).

Galeria projektu