Projekty posadowienia obiektów kubaturowych

Projekty posadowienia obiektów kubaturowych to dokumentacja techniczna przygotowywana przez naszych specjalistów z dziedziny budownictwa w celu zaprojektowania odpowiedniego systemu fundamentów dla obiektów budowlanych, takich jak budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe czy użyteczności publicznej.

 

Projekty posadowienia obiektów kubaturowych są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji oraz stabilności budynku. Zadaniem projektanta jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu fundamentów, który zapewni właściwe rozłożenie ciężaru konstrukcji na grunt oraz zapobiegnie osiadaniu, pękaniu czy przesuwaniu się gruntu.

 

Projekt taki musi uwzględniać charakterystykę gruntu, obciążenia, jakie będą działać na obiekt, a także lokalne przepisy i normy budowlane.

Wzmocnienie podłoża gruntowego na terenie rozbudowywanej fabryki Bridgestone

Projekt dotyczył wzmocnienia podłoża gruntowego pod nowoprojektowanym budynkiem walcowni oraz hali nr 9 na terenie rozbudowującej się fabryki Bridgestone w Poznaniu.

Żelbetowa płyta fundamentowa na podłożu wzmocnionym – zespół budynków mieszkalnych

Projekt dotyczył budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Szyperskiej w Poznaniu. Pierwszy realizowany obiekt stanowił zespół budynków mieszkalnych o jednej, wspólnej kondygnacji podziemnej, w konstrukcji żelbetowej ze ścianami murowanymi.

Żelbetowa płyta fundamentowa na podłożu wzmocnionym kolumnami CMC; Centrum biurowo – usługowe „Maraton”

Projekt dotyczył budowy zespołu budynków mieszkalnych ze wspólną kondygnacją podziemną.

Żelbetowa płyta fundamentowa – rozbudowa budynku produkcyjno–magazynowego wraz z zapleczem biurowo – socjalnym

Projekt dotyczył rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno–magazynowego wraz z zapleczem biurowo – socjalnym.

Żelbetowa płyta fundamentowa – budynek mieszkalno–usługowy

Projekt dotyczył budynku mieszkalno–usługowego o zmiennej wysokości od trzech do siedmiu kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej , monolitycznej, w której usztywnienie stanowią szyby windowe oraz konstrukcja biegów oraz ścian klatek schodowych.

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami i posadzkami magazynu wyrobów stalowych wraz z budynkiem biurowo – socjalnym

Projekt dotyczył budowy hali magazynowej, dwunawowej wraz z budynkiem biurowo–socjalnym

Żelbetowa płyta fundamentowa – budynek mieszkalny

Projekt dotyczył budynku biurowo–mieszkalnego „Nowe Garbary” zaprojektowanego w technologii – konstrukcji żelbetowej, szkieletowej z trzema kondygnacjami podziemnymi i pięcioma – sześcioma kondygnacjami nadziemnymi.

Posadowienie budynku Nowe Garbary (część A) na palach barrette wraz z zabezpieczeniem sąsiedniej zabudowy z zastosowaniem kolumn jet-grouting

Projekt dotyczył budynku biurowo–mieszkalnego „Nowe Garbary” zaprojektowanego w technologii – konstrukcji żelbetowej, szkieletowej z trzema kondygnacjami podziemnymi i pięcioma – sześcioma kondygnacjami nadziemnymi.

Posadowienie budynku Biblioteki i Centrum Nauk Informacyjnych Politechniki Poznańskiej na palach jet-grouting

Projekt dotyczył budowy budynku Biblioteki i Centrum Nauk Informacyjnych. Obiekt o wymiarach w rzucie około 82x80m o konstrukcji ramowej z trzema kondygnacjami nadziemnymi.

Posadowienie zespołu budynków handlowo–usługowo–mieszkalnych

Projekt dotyczył zespołu budynków handlowo–usługowo–mieszkalnych. Budynki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 z jedną kondygnacją podziemną wykraczającą poza obrys budynków i sześcioma kondygnacjami nadziemnymi w technologii żelbetowej, szkieletowej.