Dokumentacja geologiczno–inżynierska – Projektowana fabryka papieru ICT Poland

Lokalizacja

Kostrzyn n. Odrą

Opis

Dokumentację opracowano na zlecenie generalnego projektanta firmy Condix w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na terenie projektowanej fabryki papieru ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą.

Opisywany teren badań położony jest w zachodniej części Kostrzyna w bliskiej odległości granicy z Niemcami, około 1,0 km od ujścia Warty do Odry. Jego całkowita powierzchnia wynosi 10,4421 ha. Łączna powierzchnia projektowanej fabryki papieru wraz z magazynami sięga około 28000 m2.Budynki niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne. Hala produkcyjna o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, ze ścianami w lekkiej obudowie, ze stalowym dachem natomiast hale magazynowe o stalowej konstrukcji szkieletowej.

W trakcie prowadzonych badań terenowych wykonano 55 otworów wiertniczych o średnicy do 196mm, od 5,0 m do 20,0 m głębokości i łącznym metrażu 414,0 mb oraz 26 sondowań dynamicznych do głębokości 6,4m p.p.t. (łącznie 123,9 mb sondowań).

Analiza warunków geologiczno–inżynierskich wskazała na występowanie dość niekorzystnych warunków dla realizacji planowanej inwestycji. W związku z tym, zaproponowano podniesienie poziomu terenu w stosunku do istniejącego, lekkie obiektu magazynowe polecono posadowić bezpośrednio – po powierzchniowym dogęszczeniu luźnych piasków, a ciężkie obiekty fabryki przekazujące obciążenia dynamiczne – po wcześniejszym wzmocnieniu wgłębnym luźnych piasków (np. metodą wibroflotacji).