Żelbetowa płyta fundamentowa na podłożu wzmocnionym – zespół budynków mieszkalnych

Lokalizacja

ul. Szyperska, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Szyperskiej w Poznaniu.

Pierwszy realizowany obiekt stanowił zespół budynków mieszkalnych o jednej, wspólnej kondygnacji podziemnej, w konstrukcji żelbetowej ze ścianami murowanymi.

Celem umożliwienia posadowienia bezpiecznego technicznie i uzasadnionego ekonomicznie planowanego obiektu, zaprojektowano wykonanie płyty – membrany fundamentowej, opartej na podłożu wzmocnionym piaskowo – żwirowymi kolumnami KSS wykonywanymi metodą wibrowymiany.

Szyperska_00Drugi analizowany obiekt stanowił budynek mieszkalny, z pięcioma – sześcioma kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną kondygnacją podziemną.

Przy projektowaniu zwrócono szczególną uwagę na wrażliwość sąsiedniej zabudowy (szczególnie XIX-go „dworku”) oraz bezpośrednie sąsiedztwo nabrzeża rzeki Warty wzmocnionego ściągami kotwiącymi. Zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn DSM wykonywanych na mokro (Deep Soil Mixing – wet) o średnicy 80 cm. W celu umożliwienia posadowienia projektowanego obiektu od strony nabrzeża portowego przewidziano wykonanie wzmocnienia w postaci kolumn jet-grouting. Pod budynkiem zaprojektowano płytę, membranę fundamentową o grubości 30 cm, z lokalnymi pogrubieniami od 10 do 40 cm.

Galeria projektu