Żelbetowa płyta fundamentowa – rozbudowa budynku produkcyjno–magazynowego wraz z zapleczem biurowo – socjalnym

Lokalizacja

ul. Rolna 3, Sady

Opis

Projekt dotyczył rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno–magazynowego wraz z zapleczem biurowo – socjalnym.

Z uwagi na występowanie bezpośrednio poniżej warstwy gleby, miąższych osadów spoistych charakteryzujących się niskimi parametrami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi, podjęto decyzję o posadowieniu hali produkcyjnej na żelbetowej płycie fundamentowej o zmiennej grubości. Jej zasadnicza grubość wynosi 35 cm i została przyjęta po uwzględnieniu obciążeń przekazywanych na posadzkę – płytę rzędu 60 kPa. Płyta jest pogrubiana w miejscach mocowania słupów oraz po obwodzie do 90 cm, z uwagi na wielkość obciążeń od konstrukcji hali, warunek przebicia, konstrukcje kotew dla słupów oraz warunek przebicia.

Także posadowienie części biurowej jak i łącznika zaprojektowano na płycie fundamentowej o zasadniczej grubości 35 cm z pogrubieniami po obwodzie do 70 cm i w miejscach słupów do 50 cm. W rejonie odsunięcia ławy obwodowej od krawędzi płyty, powstały wysunięty fragment usztywniono dodatkowymi belkami – żebrami tworząc sztywny ruszt.

Galeria projektu