Żelbetowa płyta fundamentowa – budynek mieszkalno–usługowy

Lokalizacja

ul. Rynarzewska / ul. Palacza, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budynku mieszkalno–usługowego o zmiennej wysokości od trzech do siedmiu kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej , monolitycznej, w której usztywnienie stanowią szyby windowe oraz konstrukcja biegów oraz ścian klatek schodowych.

Zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej o zmiennej grubości od 35 do 70 cm. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych podjęto decyzję o wygrodzeniu wykopu szczelnymi ścianami szczelinowymi (opracowanie GT Projekt).

Galeria projektu