Żelbetowa płyta fundamentowa na podłożu wzmocnionym kolumnami CMC; Centrum biurowo – usługowe „Maraton”

Lokalizacja

ul. Maratońska / ul. Olimpijska, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budowy zespołu budynków mieszkalnych ze wspólną kondygnacją podziemną.Maraton

Ze względu na występowanie w podłożu gruntowym miąższych warstw nasypów niekontrolowanych, lokalnie podścielonych gruntami organicznymi, stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej oraz lokalizację obiektu względem granic własności terenu podjęto decyzję o wykonaniu wgłębnego wzmocnienia podłoża pod obiektem.

Zaprojektowane rozwiązanie obejmowało:

  • Etap I – wykonanie wykopu i platformy roboczej
  • Etap II – wykonanie kolumn betonowych CMCTM oraz przygotowanie ich głowic.

Zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie kolumn betonowych

CMC (ang.Control Modulus Column) o kontrolowanym module sztywności w technologii Menarda o średnicy minimalnej 36 cm.

Kolumny zaprojektowano pod płytą fundamentową w rejonie znacznych obciążeń z konstrukcji budynku

(słupów, ścian, szybów windowych oraz żurawi wierzowych)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Etap III – wytyczne do prowadzenia badań kontrolnych

Następnie zaprojektowano płytę fundamentową o zasadniczej grubości 30 cm, zwiększonej pod elementami konstukcyjnymi przekazującymi znaczne obciążenia na płytę (ze ścian, słupów, ścian przy szybach windowych). Wielkość pogrubień uzależniona była od wielkości obciążeń oraz konieczności spełnienia warunku na przebicie. Obliczono, że płyta pogrubiona będzie maksymalnie do 90 cm, natomiast po obwodzie zewnętrznym płyta na szerokości ~1,2 m pogrubiona będzie do 70 cm.

Galeria projektu