Posadowienie budynku Nowe Garbary (część A) na palach barrette wraz z zabezpieczeniem sąsiedniej zabudowy z zastosowaniem kolumn jet-grouting

Lokalizacja

ul. Garbary, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budynku biurowo–mieszkalnego „Nowe Garbary” zaprojektowanego w technologii – konstrukcji żelbetowej, szkieletowej z trzema kondygnacjami podziemnymi i pięcioma – sześcioma kondygnacjami nadziemnymi. Projektowany budynek ze względu na zróżnicowaną ilość kondygnacji podziemnych (parkingowych) podzielony został na dwie części: część „A” (bez kondygnacji podziemnych) i część „B” (z trzema kondygnacjami podziemnymi).

Projekt obejmował wzmocnienie podłoża pod fundamentami istniejących budynków za pomocą palisady z kolumn jet-grouting jak również wzmocnienie / stabilizację planowanej skarpy, która została uformowana w pobliżu planowanego, głębokiego wykopu. Wzmocnienie było konieczne ze względu na planowane wykonanie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów, budynku mieszkalno – biurowego, którego posadowienie zaprojektowano na głębokości około 1,2 m poniżej poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

Ponadto podparcie słupów, ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych zaprojektowano na palach typu barrette, wykonanych w technologii ścian szczelinowych. Posadowienie płyty fundamentowej pod szybami windowymi zaprojektowano jako bezpośrednie na podłożu wzmocnionym kolumnami cementowo – gruntowymi DSM. Dodatkowo dla potrzeb posadowienia żurawia wieżowego zaprojektowano pale barrette spięte oczepem żelbetowyn.

 

Galeria projektu