Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami i posadzkami magazynu wyrobów stalowych wraz z budynkiem biurowo – socjalnym

Lokalizacja

CTL Maczki-Bór, Sosnowiec

Opis

Projekt dotyczył budowy hali magazynowej, dwunawowej (rozpiętość naw: po 28 m, rozstaw układów poprzecznych: co 12 m) wraz z budynkiem biurowo–socjalnym. Konstrukcja hali: stalowa z lekką obudową. Budynek biurowy w konstrukcji tradycyjnej posadowiony na ławach i stopach, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.

Projekt obejmował częściową wymianę i wzmocnienie słabonośnego, ściśliwego podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi KSS systemu Kellera pod projektowanym budynkiem hali przemysłowej, budynkiem socjalno–biurowym oraz bocznicą kolejową. Wykonano również część kolumn żwirowych pod planowaną w przyszłości rozbudowę inwestycji. Zaprojektowano kolumny o średnicy około 60 cm wykonane do głębokości minimum 0,5 m w warstwę nasypów niekontrolowanych średniozagęszczonych / twardoplastycznych.

Galeria projektu