Posadowienie budynku Biblioteki i Centrum Nauk Informacyjnych Politechniki Poznańskiej na palach jet-grouting

Lokalizacja

ul. Piotrowo, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budowy budynku Biblioteki i Centrum Nauk Informacyjnych. Obiekt o wymiarach w rzucie około 82x80m o konstrukcji ramowej z trzema kondygnacjami nadziemnymi.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako posadowienie pośrednie na palach wykonywanych w technologii wysokociśnieniowej jet-grouting o nominalnej średnicy Φ800 mm. Ich podstawę wprowadzono w spoiste grunty grupy IV – iły lub gliny pylaste, co pozwoliło na ujednolicenie wielkości osiadań fundamentów.

Układ pali zbrojonych zbrojeniem sztywnym w postaci dwuteownika podpiera system monolitycznych, żelbetowych oczepów fundamentowych, przekazujących obciążenia z elementów konstrukcyjnych budynku.

 

Galeria projektu