Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie fundamentów XIX-wiecznego pałacu

Lokalizacja

Wróblewo

Opis

Projekt dotyczył istniejącego XIX-wiecznego pałacu we Wróblewie. Bryła pałacu częściowo podpiwniczona (jedna z piwnic starsza) zapewne XVIII-wieczna, sklepiona kolebkowo, druga nowsza, przykryta stropem Kleina, dwupiętrowa z trzypiętrową wieżą. Fundamenty ceglane oparte na ławach kamiennych (narzut kamienny, luźno spojony gliną i / lub zaprawą wapienną).

Zły stan techniczny obiektu skłonił inwestora do podjęcia działań zabezpieczających.

Do wzmocnienia podłoża „podchwycenia” istniejących fundamentów zaprojektowano układ kolumn formowanych przy użyciu technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej „jet-grounting”.

Galeria projektu