Ekspertyza techniczna oraz projekt renowacji ściany oporowej

Lokalizacja

ul. Kościuszki, Poznań

Opis

Projekt dotyczył ściany oporowej wzniesionej w centrum miasta Poznania, wzdłuż ulicy Kościuszki, na odcinku pomiędzy ulicą Ratajczaka a ulicą Półwiejską. Analizowana ściana powstała prawdopodobnie w okresie budowy dawnego Browaru Huggera, w końcu XIX wieku. Jej całkowita długość wynosi około 100 m. Ze względu na jej zły stan techniczny – uszkodzenia masywnej, betonowej konstrukcji (liczne spękania i ubytki) opracowano technologię, zakres oraz kolejność robót związanych z jej renowacją.

Zaprojektowano odciążenie naziomu wysokiej części ściany oporowej, odtworzenie gzymsu tej części ściany, powierzchniową renowację całej ściany oraz wyburzenie istniejących i wykonanie nowych schodów pomiędzy częścią wysoką, a niską. Na czas remontu schodów przewidziano zabezpieczenia stateczności skarpy ziemnej palisadą z kolumn jet-grouting.

Galeria projektu