Dokumentacja badań geotechnicznych – Budowa Centrum „Galeria Malta”

Lokalizacja

Poznań

Opis

Dokumentację sporządzono na zlecenie firmy Neinver – Polska w celu rozpoznania budowy geologicznej oraz warunków geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji – budowy Centrum „Galeria Malta” w Poznaniu. Przeprowadzone badania geotechniczne gruntu podzielono na dwa etapy.

Opisywany teren badań znajduje się w prawobrzeżnej części miasta Poznania, na działce o powierzchni 10,12 ha, która do końca lat 80-tych pełniła rolę bazy paliw dla potrzeb wojska. W odległości około 50 m na północ od granicy działki zajduje się brzeg Jeziora Malta. W projektowanym centrum handlowo – rozrywkowym „Galeria Malta” mieścić się będzie sieć sklepów, supermarket, miejsca parkingowe na parkingu podziemnym, restauracje, lodowisko, kręgielnia, hotel itp.

W trakcie pierwszego etapu badań terenowych wykonano 4 otwory wiertnicze do głębokości maksymalnej 15,0 m (w sumie 55 mb) oraz 6 sondowań statycznych CPTU do głębokości maksymalnej 15,0 m (w sumie 83 mb). Drugi etap badań obejmował 38 otworów wiertniczych do głębokości maksymalnej 15,0 m (łącznie 373,3 mb) oraz 17 sondowań statycznych CPTU do głębokości maksymalnej 20,0 m (łącznie 218,3 mb).

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że możliwe jest bezpośrednie posadowienie fundamentów projektowanych obiektów przy uwzględnieniu dużego zróżnicowania rodzaju i stanu gruntów w podłożu. Z uwagi na różnorodne warunki gruntowe (warunki podparcia) występujące poniżej poziomu posadowienia, oraz na wysoki poziom wód gruntowych, zalecono posadowienie całego obiektu na żelbetowej płycie zapewniając jednocześnie jej całkowitą szczelność ze ścianami obwodowymi.

W obrębie punktu badawczego Nr49, w rejonie kładki dla pieszych stwierdzono występowanie zdecydowanie słabszej warstwy, która powinna zostać wzmocniona przed wykonaniem fundamentów.

Galeria projektu