Obudowa wykopu – Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego

Lokalizacja

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im.Ignacego Paderewskiego, Poznań

Opis

Projekt dotyczył zabezpieczenia głębokiego wykopu pod budowę sali koncertowej z jedną kondygnacją podziemną i z czterema kondygnacjami nadziemnymi oraz auli koncertowej z widownią i balkonami.

Ze względu na projektowanie kondygnacji piwnicznej pod całym rzutem budynku, poniżej zwierciadła wody gruntowej, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zaszła konieczność „wygrodzenia” wykopu oraz zabezpieczenie go przed napływem wody gruntowej. Zaprojektowano palisadę z kolumn DSM zbrojonych kształtownikiem stalowym IPE 300 (co drugą kolumnę).

Powyższe rozwiązanie zabezpieczyło sąsiednie budynki przed zarysowaniem przy obniżaniu zwierciadła wody, zminimalizowało powierzchnię wykopów oraz zabezpieczyło budynek sali koncertowej przed drganiami przenoszącymi się przez grunt.

Galeria projektu