Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia – budynek mieszkalno-biurowy

Lokalizacja

ul. Szyperska 22, Poznań

Opis

Projekt obejmował budowę budynku mieszkalno-biurowego w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, monolitycznej, z dwiema kondygnacjami podziemnymi i sześcioma-siedmioma nadziemnymi.

Zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej (opracowanie GT Projekt ) oraz wygrodzenie wykopu fundamentowymi ścianami szczelinowymi grubości 60 cm, wprowadzonymi na całym obwodzie na min. 100 cm w grunty nieprzepuszczalne.

Ściany przewidziano w schemacie jako rozpierane w dwóch poziomach (na etapie realizacji robót), docelowo spięte płytą stropową garażu.

Galeria projektu