Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia – Budynek mieszkalno-usługowy

Lokalizacja

ul. Św.Czesława 7,8, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego, wielorodzinnego o wysokości około 20 m z dwiema kondygnacjami podziemnymi i sześcioma nadziemnymi.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja umiejscowiona jest w „ostrej” granicy działki, wykop pod część podziemną oraz płytę fundamentową (opracowanie GT Projekt ) wygrodzono fundamentowymi ścianami szczelinowymi grubości 60 cm rozpieranymi tymczasową konstrukcją stalową.

Opracowane rozwiązanie znacznie zminimalizowało wpływ robót ziemnych i fundamentowych na sąsiednią zabudowę oraz umożliwiło realizację robót ziemnych bez ewentualnego odwodnienia wykraczającego poza obrys działki.

Galeria projektu