Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia dla budynku Nowe Garbary (część B)

Lokalizacja

ul. Garbary, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budynku biurowo – mieszkalnego „Nowe Garbary” zaprojektowanego w technologii – konstrukcji żelbetowej, szkieletowej z trzema kondygnacjami podziemnymi i pięcioma – sześcioma kondygnacjami nadziemnymi.

Projektowany budynek ze względu na zróżnicowaną ilość kondygnacji podziemnych (parkingowych) podzielony został na dwie części: część „A” (bez kondygnacji podziemnych) i część „B” (z trzema kondygnacjami podziemnymi).

Opracowano projekt wykonawczy wygrodzenia wykopu dla inwestycji w technologii ścian szczelinowych o grubości 80 cm wprowadzonych na 1,5÷2,0 m w słabo-przepuszczalne, trzeciorzędowe iły tzw. „poznańskie”.

Konstrukcja ścian została zaprojektowana jako spięta oczepem, w narożnikach rozpierana tymczasowymi rozporami stalowymi – w dwóch poziomach oraz – w częściach środkowych wszystkich czterech ścian – w jednym poziomie rozpór, opieranych o żelbetową konstrukcję trzonu.

Galeria projektu