Fundamentowe ściany szczelinowe wraz z technologią uszczelnienia fragmentu dna wykopu – Biurowiec GTC

Lokalizacja

Łódź

Opis

Projekt dotyczył zespołu budynków biurowych, które tworzą dwa siedmiokondygnacyjne obiekty ze wspólnym podziemnym, dwukondygnacyjnym garażem.

Opracowano projekt wykonawczy wygrodzenia wykopu dla inwestycji w technologii ścian szczelinowych o grubości 60 cm wraz z oczepem, technologię uszczelnienia fragmentu dna wykopu oraz wytyczne do rozparcia ścian pierścieniem stropu żelbetowego.

Z uwagi na niekorzystną budowę geologiczną – występowanie w obrębie wykopu fundamentowego strefy, w której gliny mają niewielką miąższość (niebezpieczeństwo przebicia hydraulicznego) i strefy braku glin morenowych, które mogą stanowić warstwę odcinającą dopływ wody poprzez wprowadzenie w nie bariery za ścian szczelinowych, zaprojektowano poziomą oraz pionową przesłonę wodoszczelną ograniczającą dopływ wody od strony dna wykopu.

Przyjęte rozwiązanie techniczne z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych oraz uszczelnienia dna wykopu w technologii iniekcji wysokociśnieniowej, umożliwiły obniżenie zwierciadła wód gruntowych dla potrzeb realizacji płyty fundamentowej.

Ściany szczelinowe zaprojektowano jako podparte pierścieniem stropu nad kondygnacją -2 (stanowiącego fragment docelowego stropu konstrukcyjnego). W przyjętym rozwiązaniu na części obiektu (pod pierścieniem stropu) konieczne było wykonanie wykopu metodą podstropową.

Galeria projektu