Wygrodzenie wykopu fundamentowego w technologii jet-grouting i obudowy berlińskiej – budynek mieszkalny

Lokalizacja

ul. Poznańska 5, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budowy budynku mieszkalnego wraz z parkingiem podziemnym.

Dla potrzeb wykonania otwartego wykopu o głębokości około 3,95 m p.p.t. zaprojektowano wygrodzenie wykopu obudową berlińską z osadzeniem kształtowników stalowych w palisadzie z kolumn jet-grouting o średnicy 80 cm.

Galeria projektu