Zabezpieczenie wybranych drzew oraz fragmentów skarp wykopu – centrum biurowo–usługowe „Maraton”

Lokalizacja

ul. Maratońska / ul. Olimpijska, Poznań

Opis

Projekt dotyczył zabezpieczenia wybranych drzew oraz fragmentów wykopu dla potrzeb wykonania płyty fundamentowej (opracowanie GT Projekt ) zespołu budynków mieszkalnych ze wspólną kondygnacją garażową.

Ze względu na konieczność wykonania głębokiego wykopu w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki oraz od rosnących wzdłuż granicy drzew, w niesprzyjających warunkach gruntowych (nasypy niekontrolowane) koniecznym stało się zabezpieczenie (umocnienie) skarp wykopu fundamentowego i drzew.

Zaprojektowano wykonanie (wbicie, wibrowanie lub wciśnięcie) umocnienia wykopu w technologii stalowych ścianek szczelnych, z grodzic o profilu G 62 oraz, częściowo, ścianki berlińskiej gdzie elementem podpierającym są grodzice, a wypełnieniem kantówka drewniana.

Galeria projektu