Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CFA oraz żelbetowa płyta fundamentowa – Zespół zabudowy mieszkaniowej

Lokalizacja

ul. Kazimierza Wielkiego 5, Poznań

Opis

Projekt dotyczył zespołu budynków mieszkalnych wraz z parkingiem podziemnym.

Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe (występowanie w poziomie posadowienia słabonośnych nasypów niebudowlanych) opracowano wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami w technologii CFA o średnicy Φ60 cm.

Pod obiektem zaprojektowano również żelbetową płytę-membranę fundamentową o zmiennej grubości od 30 do 110 cm.

Galeria