Wygrodzenie wykopu stalową ścianką szczelną – Galeria „Green Point”

Lokalizacja

ul. Fabryczna / ul. Pamiątkowa, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budynku usługowo–biurowo–mieszkalnego „Green Point” składającego się z jednej kondygnacji podziemnej oraz sześciu nadziemnych.

Z uwagi na termin wykonania robót, aspekt ekonomiczny oraz fakt, iż budynek znajduje się w „ostrej” granicy działki, zaprojektowano obudowę wykopu pod planowaną inwestycję w technologii stalowej ścianki szczelnej z grodzic typu G 62.

Ze względu na bliską, gęstą zabudowę śródmiejską grodzice musiały być statycznie wciskane lub wwibrowywane o wysokich, kontrolowanych i regulowanych częstotliwościach w celu zminimalizowania wpływu robót na otoczenie.

Galeria projektu