Płyta fundamentowa – budynek mieszkalno-usługowy

Lokalizacja

ul. Św. Czesława, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego, wielorodzinnego o wysokości około 20 m z dwiema kondygnacjami podziemnymi i sześcioma nadziemnymi.

Z uwagi na fakt, że inwestycja umiejscowiona jest w „ostrej” granicy działki, wykop pod częśc podziemną oraz płytę fundamentową wygrodzono fundamentowymi ścianami szczelinowymi (opracowanie GT Projekt ).

Zaprojektowano posadowienie budynku na żelbetowej płycie fundamentowej o zmiennej grubości. Zasadnicza grubość płyty wynosi 40 cm i wynika z wielkości obciążeń stałych i użytkowych działających poza elementami konstrukcyjnymi, oraz zabezpiecza przed ewentualnym napływem wód gruntowych. Grubość płyty w rejonie elementów konstrukcyjnych (słupy, ściany przekazujące obciążenia) zwiększono do 70 i 80 cm, ze względu na spełnienie warunku na przebicie.

Galeria projektu