Konstrukcje oporowe – budowa pawilonu handlowego

Lokalizacja

ul. Warszawska, Połczyn Zdrój

Opis

Projekt dotyczył pawilonu handlowego: budynku parterowego, niepodpiwniczonego wykonanego w technologii tradycyjnej, z elementami konstrukcji żelbetowej.

Zaprojektowano konstrukcję wzmocnienia – zabezpieczenia skarpy wykopów o pochyłościach przekraczających kąt stoku naturalnego gruntów budujących, dla nowego ukształtowania terenu planowanej inwestycji. W tym celu zastosowano następujące elementy:

  • kilka poziomów gwoździ gruntowych o długościach od 6,0 do 11,0 m
  • powierzchniowe zabezpieczenie skarpy z zastosowaniem zbrojonego torkretu o grubości 10÷15 cm
  • zabezpieczenie skarp przed wodami opadowymi przez zastosowanie poziomego drenażu
  • podwójne zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych gwoździ gruntowych
  • lekkie konstrukcje oporowe w postaci gabionów wypełnionych tłuczniem granitowym zabezpieczonych geotkaniną separacyjną

Galeria projektu