Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia

Lokalizacja

ul. Św. Marcina, Poznań

Opis

Projekt obejmował budowę budynku handlowo–biurowego wraz z podziemną hala garażową przy zbiegu ulic Św. Marcin / Al. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zaprojektowano ściany szczelinowe gr.80cm dla realizacji czterokondygnacyjnej części podziemnej budynku w technologii „podstropowej” (stropy żelbetowe betonowane na gruncie). Ponadto zaprojektowano wykonanie pali typu Barrette dla słupów tymczasowych stropów rozpierających. Głębokość wykopu wygrodzonego ścianami szczelinowymi wynosiła około 14,5m p.p.t.