Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia – galeria handlowo-rozrywkowa (część A i E)

Lokalizacja

ul. Kościuszki, Włocławek

Opis

Projekt dotyczył budowy galerii handlowo-rozrywkowej we Włocławku, w skład której wchodziły dwa budynki usługowo-handlowe A i E. Oba obiekty posiadały trzy kondygnacje nadziemne oraz dwie podziemne.

Część A zaprojektowano w technologii ścian szczelinowych o grubości 80 cm przewidzianych jako konstrukcję oporową (częściowo wspornikową częściowo tymczasowo rozpieraną, częściowo tymczasowo kotwioną) docelowo rozpartą stropami oraz rampami zjazdowymi.

Przewidziano zastosowanie tymczasowego rozparcia w postaci rozpór stalowych, a w środkowych częściach połaci ścian szczelinowych (gdzie nie ma uzasadnionej ekonomicznie możliwości rozparcia rurami stalowymi) zabezpieczenia w technologii kotwi gruntowych.

Druga część projektu obejmowała budowę budynku usługowo-handlowego „E”. Zaprojektowano ściany szczelinowe grubości 60 cm zagłębione maksymalnie 16,25 m poniżej poziomu 0,00 budynku pełniące funkcję przegrody wodoszczelnej , likwidującej poziomy – lateralny dopływ wody gruntowej do wykopu. Przewidziano również rozparcie naroży oraz równoległych ścian szczelinowych budynku za pomocą stalowej konstrukcji.

Galeria projektu