Dokumentacja badań geotechnicznych – budowa mostu dla pieszych między Ostrowem Tumskim a Śródką

Lokalizacja

Poznań

Opis

Dokumentację badań geotechnicznych sporządzono na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w celu opisania warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb projektu i budowy mostu dla pieszych między Ostrowem Tumskim a Śródką w Poznaniu.

Opisywany teren badań położony jest na prawym brzegu Warty w rejonie lewego oraz prawego brzegu Cybiny. Projektowany most będzie łączył ulicę Ostródek na Śródce z Ostrowem Tumskim. Zostanie on oparty na dwóch przyczółkach, bez podpór pośrednich przy wykorzystaniu „starego” stalowego przęsła mostu św. Rocha.

W trakcie badań terenowych wykonano otwory wiertnicze w 2 punktach do maksymalnej głębokości 15 m p.p.t. (30 mb wierceń) oraz sondowania statyczne CPTU również w 2 miejscach do maksymalnej głębokości 15 m p.p.t. (27 mb sondowań).

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych i analiz oraz zakładając stosunkowo niewielkie obciążenia przekazywane na podłoże gruntowe stwierdzono, iż zarówno przyczółek mostowy od strony Ostrowa Tumskiego oraz od strony Śródki można posadowić bezpośrednio na warstwie piasków średniozagęszczonych (Pr+K).

Galeria projektu