Wymiana / wzmocnienie podłoża – Autostrada A1, km 69+800÷69+995

Lokalizacja

Jezioro Czarne

Opis

Opracowano projekt wykonawczy wymiany i wzmocnienia słabonośnego, ściśliwego podłoża gruntowego oraz projekt wbudowania nasypu budowlanego w obszarze jeziora

Czarnego w ciągu autostrady A1 w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej relacji Gdynia-Chorzów.

Opracowano zakres wymiany gruntów słabonośnych zalegających na dnie oraz na brzegu jeziora Czarne.

Najtrudniejszymi elementami zadań projektowych były:

  • wykonanie wymiany podłoża gruntowego pod wodą w obszarze Jeziora Czarnego,
  • wykonanie nasypów budowlanych w obszarze Jeziora Czarnego,
  • zabezpieczenie istniejącego nasypu kolejowego relacji Gdynia-Chorzów zbudowanego z gruntów piaszczystych w stanie luźnym (podatnymi na samozagęszczenie pod wpływem drgań) – eliminacja drgań powstałych podczas wzmacniania nasypów budowlanych w technikach wibracyjnych
  • wzmocnienie nasypu budowlanego wbudowanego w obszar Jeziora Czarnego – dobór technologii robót, granicznych częstotliwości drgań sprzętu budowlanego
  • zapewnienie stateczności skarpy nasypu budowlanego od strony Jeziora Czarnego

Po wykonaniu nasypu drogowego w obszarze Jeziora Czarnego wykonano nasyp przeciążający z ciągłym monitoringiem geodezyjnym przemieszczeń. Ostateczne osiadania ustabilizowały się na max. poziomie 7,9cm, jednak średnie osiadania ustabilizowały się na poziomie 2,4cm.

Galeria projektu