Laboratorium chemiczne

Badamy cechy fizyczne i mechaniczne próbek gruntu oraz wody wraz z oznaczeniem zawartych w nich metali ciężkich i substancji ropopochodnych

Pracownia geotechniczna wykonuje badania w zakresie:

Badania gleb / gruntów

Rodzaj badania/metody oznaczenia Stosowana norma/procedura
oznaczanie pH PN – ISO 10390:1997
metale ciężkie

PN – ISO 11047:2001

PN – ISO 11466

olej mineralny C12 – C35 PN-EN ISO 16703:2011
suma benzyn C6-C12 i BTEX

PN-EN ISO 22155:2013

suma benzyn C6-C12 i BTEX

PN-EN ISO 22155:2013

Badania wody

Rodzaj badania/metody oznaczenia Stosowana norma/procedura
oznaczanie pH PN-EN ISO 10523:2012
przewodność PN-EN 27888

 

metale ciężkie PN-ISO 15586:2005PN-ISO 8288:2002
olej mineralny C12 – C35 PN-EN ISO 9377-2:2003
suma benzyn C6-C12 i BTEX PN-ISO 11423-1:2003PN-89 C-04641/03:1990
siarczany PN-ISO 9280:2002
zasadowość – oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla PN-EN ISO 9963-1:2001
oznaczanie wapnia i magnezu PN-ISO 6058:1999
twardość ogólna PN-ISO 6059:1999
azot amonowy PN-ISO 7150-1:2002
pobieranie próbek PN-ISO 5667-11:2004