Dokumentacje geologiczne i geotechniczne

Obiekty kubaturowe

Obiekty liniowe

 • Dokumentacja geotechniczna dla projektu tramwajowej Trasy Kórnickiej; Poznań
 • Dokumentacje geotechniczne dla projektowanej budowy Autostrady A2; Nowy Tomyśl – Konin – Koło
 • Dokumentacja geotechniczna dla modernizacji drogi nr 512; Górowo Iławieckie – Bartoszyce
 • Dokumentacja geotechniczna dla IV etapu budowy obwodnicy miasta Wągrowca
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy północnej obwodnicy miasta Kalisza w ciągu Drogi Krajowej nr 25
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej obwodnicy północnej miasta Iławy
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy Drogi Krajowej nr 20; Żukowo – Gdynia
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektu obwodnicy miasta Chojnice w ciągu drogi krajowej nr 22
 • Dokumentacje geotechniczne dla projektowanej budowy Autostrady A1; Gdańsk – Nowe Marzy
 • Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 534; Grudziądz – Rypin
 • Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 553; Toruń – Wybcz
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanej obwodnicy drogowej miasta Drezdenka.
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu rozbudowy drogi krajowej nr 51; Olsztyn – Olsztynek
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej trasy obwodowej Grudziądza
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy Drogi Krajowej nr 48; Inowłódz – Brudzewice
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu obwodnicy miasta Frampol, w ciągu Drogi Krajowej nr 74
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy Drogi Ekspresowej S8; Węzeł Konotop – Węzeł Prymasa Tysiąclecia
 • Dokumentacja geotechniczna dla rozbudowy Drogi Krajowej nr 53; Leleszki – Jęcznik
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektu obwodnicy miasta Ostrów Wielkopolski, w ciągu Drogi Ekspresowej S11
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanego mostu przez Wisłę w okolicach Grudziądza w ciągu Autostrady A2; Nowe Marzy – Czerniewice
 • Dokumentacje geotechniczne dla budowy Drogi Ekspresowej S3; Szczecin – Gorzów Wielkopolski
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektu południowej obwodnicy miasta Stargard Szczeciński, w ciągu Drogi Krajowej nr 10