Zabezpieczenie wykopu obudową typu berlińskiego – zespół zabudowy mieszkaniowej

Lokalizacja

ul. Kazimierza Wielkiego 5, Poznań

Opis

Projekt dotyczył wygrodzenia wykopu szerokoprzestrzennego na nieruchomości przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 w Poznaniu. Wygrodzenie było konieczne ze względu na wykonanie wykopu pod kondygnację podziemną – płytę fundamentową (opracowanie GT Projekt) realizowanej inwestycji.

Dla potrzeb wykonania otwartego wykopu o głębokości około 5,0 / 4,0 m p.p.t. zaprojektowano wygrodzenie wykopu obudową berlińską z osadzeniem kształtowników stalowych w palisadzie z kolumn CFA, z zastosowaniem rozparcia konstrukcją stalową od strony ul. Kazimierza Wielkiego.

Galeria projektu