Zabezpieczenie wykopu budowlanego oraz fundamentów hali przemysłowej – Ruukki Construction Polska

Lokalizacja

Oborniki Wielkopolskie

Opis

Projekt dotyczył zabezpieczenia wykopu budowlanego oraz zabezpieczenie istniejących fundamentów – „podchwycenie” stóp fundamentowych w związku z planowanym montażem nowych maszyn produkcyjnych w istniejącej hali w Obornikach Wielkopolskich.

Prace prowadzone były w istniejącej hali przemysłowej o konstrukcji mieszanej. Dach wykonany z elementów stalowych natomiast słupy żelbetowe.

Na pierwszym etapie prac budowlanych, ze względu na konieczność wykonania obniżenia technologicznego o głębokości ~8,0 m poniżej istniejącego poziomu posadzki zaprojektowano obudowę wykopu palisadą z kolumn cementowo – gruntowych jet-grouting Φ1000 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi i spiętymi w górnej części oczepem żelbetowym. Dla potrzeb posadowienia maszyny, koniecznym było wykonanie wykopów bezpośrednio przy istniejących fundamentach, poniżej ich poziomu posadowienia, w związku z tym, zaprojektowano „podchwycenie” istniejących fundamentów poprzez wykonanie (przez przewiercenie) kolum cementowo – gruntowych jet-grouting o średnicy Φ800 mm.

Kolejny etap robót przewidywał konieczność wykonania wykopu do głębokości ~3,6 m p.p.p. W związku z tym, zaprojektowano obudowę wykopu palisadą z kolumn iniekcyjnych, formowanych przy użyciu technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej „jet-grouting” Φ1000 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi i spiętymi w górnej części oczepem żelbetowym zabezpieczonym stalową konstrukcją rozparcia.

Dla potrzeb posadowienia nowej maszyny, koniecznym było wykonanie wykopów bezpośrednio przy istniejących fundamentach, poniżej ich poziomu posadowienia, w związku z tym, zaprojektowano „podchwycenie” istniejących fundamentów poprzez wykonanie kolumn cementowo – gruntowych jet-grouting o średnicy Φ1600 mm oraz Φ1400 mm. Wzmocnienie podłoża istniejących stóp miało na celu zapewnienie bezpiecznego przekazania obciążeń od konstrukcji na głębsze podłoże, poniżej projektowanych poziomów wykopu.

Galeria projektu