Wymiana / wzmocnienie podłoża – obwodnica miasta Śrem; km 3+450÷3+650

Lokalizacja

Śrem

Opis

Opracowano projekt posadowienia nasypu drogowego i wzmocnienia słabonośnego podłoża na obwodnicy drogowej miasta Śrem.

Wykonanie powyższych prac zrealizowano w trzech etapach:

  • Etap I – wymiana gruntu

Zaprojektowano wymianę gruntu organicznego na nasyp piaskowy metodą klasyczną (wybieranie i klasyczne zagęszczanie) w obszarze płytkiego zalegania gruntów słabonośnych. Na obszarze głębokiego zalegania gruntów organicznych (>4,0 m) wykonano wymianę metodą wypierania nasypem przeciążającym z równoczesnym usuwaniem spiętrzonego gruntu organicznego sprzed czoła sypanego nasypu.

  • Etap II – palowanie

W celu zredukowania osiadań oraz zapewnienia stateczności projektowanego nasypu drogowego zaprojektowano wykonanie (wbicie) prefabrykowanych, żelbetowych pali przemieszczeniowych.

  • Etap III – roboty żelbetowe i inne

Aby zapewnić współpracę pali, możliwość wykonania nasypu drogowego, przeniesienie i równomierny rozkład obciążeń zaprojektowano płytę żelbetową (oczep spinający) o długości 100,0m; szerokości 8,0m i grubości 0,3m.

W podstawie nasypu obwodnicy na odcinku przeprowadzonej wymiany, przewidziano poduszkę piaskowo-żwirową zbrojoną geosyntetykiem.

Dla umożliwienia wykonania „stromej” skarpy (o pochyleniu 60°) zaprojektowano jej umocnienie konstrukcją oporową wykonaną z koszy gabionowych wypełnionych kruszywem łamanym oraz dodatkowe zbrojenie nasypu przy wykorzystaniu geosyntetyku.

Galeria projektu