Wymiana / wzmocnienie podłoża – Budowa północnej obwodnicy miasta Kalisza w ciągu Drogi Krajowej nr 25; km 5+705÷5+825

Lokalizacja

Kalisz

Opis

Opracowano projekt wzmocnienia słabonośnego, ściśliwego podłoża gruntowego pod planowany nasyp drogowy, pomiędzy km 5+661 a 5+745 projektowanej północnej obwodnicy miasta Kalisza, w ciągu drogi krajowej nr 25.

Na odcinku o długości około 85 m, projektowany nasyp drogowy (o wysokości około 5,5 m) przebiega na słabonośnym, ściśliwym podłożu gruntowym. Dodatkowe obciążenie podłoża nasypem i ruchem drogowym spowodowałoby niekontrolowane, duże (ponad 6 cm) i rozciągnięte w czasie osiadania.

W celu bezpiecznego technicznie oraz uzasadnionego ekonomicznie posadowienia, zaprojektowano wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn KSS, wykonywanych metodą wibrowymiany, przy użyciu kwalifikowanego kruszywa naturalnego.

Zaprojektowano kolumny KSS o średnicy około 70÷80 cm (średnica formowanych kolumn jest zawsze uzależniona od parametrów wzmacnianego podłoża i zostaje ostatecznie zweryfikowana przez wykonawcę prac wzmacniających podłoże). W projekcie zastosowano również krótkotrwały nasyp przeciążający, którego podstawowym celem było doprowadzenie do realizacji osiadań w czasie budowy (w czasie trwania przeciążenia).

Ponieważ na odcinku długości około 120 m, przebieg projektowanego nasypu drogowego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy nieruchomości konieczne było wykonanie konstrukcji oporowej zabezpieczającej skarpę. Zaprojektowano więc konstrukcję z gabionów (dł. 200 cm – szer. 100 cm – wys. 50 cm) wypełnionych kwalifikowanym kruszywem łamanym.