Projekt rozbudowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS – Etap II

Lokalizacja

ul. Obornicka 1, Bolechowo

Opis

Projekt dotyczył budowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS, wraz z częścią socjalną i biurową w Bolechowie koło Poznania na terenach stanowiących niegdyś część składową Tłoczni Metali „Pressta” S.A.

Projekt został podzielony na dwa etapy: etap I, w którym przewidziano budowę dwunawowej hali lakierni i konserwacji podwozi oraz fragment prostopadłej do niej hali montażu, wraz z częścią socjalną oraz etap II pozwalający osiągnąć stan docelowy inwestycji, obsługujący pod względem technologicznym cały proces budowy autobusów.

W pierwszym etapie robót (2005 / 2006) zrealizowano halę lakierni i część hali montażu końcowego z magazynem i zapleczem socjalno – biurowym, natomiast w drugim etapie przewidziano budowę nowej nawy w hali spawalni i montażu szkieletów oraz zwiększenie zakresu zadaszenia wiaty magazynowej.

Hala główna pierwotnie zaprojektowana jako czteronawowa została powiększona do pięcionawowej o szerokościach osiowych 14,5 – 30,7 – 20,5 – 27,7 – 9,4 m i wymiarach 102,7 x 141 m i wysokości ~11,0 m. Wydłużono również wiatę do wymiarów 12,3 x 105,0 m i wysokości ~6,0 m. W części hali montażu końcowego, poniżej poziomu ±0,00 posadzki, zaprojektowano pięć kanałów do montażu elementów podwozia. Posadowienie nowoprojektowanych elementów przewidziano jako bezpośrednie w postaci monolitycznych żelbetowych stóp oraz ław fundamentowych.

Po zakończeniu drugiego etapu budowy powierzchnia użytkowa zespołu hal osiągneła około 27860 m2, a kubatura wzrosła do około 255655 m3.

Galeria projektu