Posadowienie fundamentów i posadzek pawilonów handlowych oraz nawierzchni drogowych

Lokalizacja

ul. Hallera, Mogilno

Opis

Projekt dotyczył budowy pawilonów handlowych z drogami wewnętrznymi i parkingami. Pawilony projektowane są jako jednokondygnacyjne niepodpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej.

Opracowano projekt posadowienia obiektów kubaturowych oraz dróg wewnętrznych i placów na podłożu powierzchniowo wzmocnionym bez konieczności zastosowania wgłębnego wzmocnienia podłoża.

Projekt został podzielony na pięć etapów:

  • Etap I – wykonanie wykopu do poziomów platform roboczych (PR1; PR2; PR3)
  • Etap II – formowanie nasypu budowlanego na PR1 i ułożenie pierwszej warstwy geotkaniny
  • Etap III – formowanie nasypu budowlanego na PR1 i PR2 i ułożenie drugiej warstwy geotkaniny
  • Etap IV – formowanie nasypu budowlanego do ostatecznej rzędnej
  • Etap V – wykonanie fundamentów bezpośrednich

Galeria projektu