Posadowienie fundamentów i posadzek hal przemysłowo–magazynowych

Lokalizacja

ul. Polna 17, Murowana Goślina

Opis

Projekt dotyczył rozbudowy zakładu produkcyjnego firmy Hilding Polska o halę produkcyjną i magazynową. Rozwiązanie projektowe posadowienia fundamentów obejmowało następujące elementy:

  • ławy obwodowe – ze względu na znaczne siły poziome występujące w zakotwieniach słupów przewidziano monolityczne połączenie ław z płytami posadzek
  • ławy łącznika
  • płyty posadzek hal produkcyjnej, magazynowej oraz łącznika – na podstawie danych obciążeniowych uzyskanych od inwestora zaprojektowano płyty posadzek grubości 18,0 cm z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego oraz siatek zbrojeniowych Φ10 co 10 cm
  • ławy pod kontenery
  • stopy pod wiatę nad miejscem rozładunku
  • stalowe ściągi – ze względu na występowanie w konstrukcji sił rozpierających zaprojektowano ściągi stalowe o średnicy Φ20 mm zakotwione w ławach obwodowych pod płytami posadzek

Galeria projektu