Posadowienie bezpośrednie galerii handlowej Polimeni

Lokalizacja

Konin

Opis

Projekt dotyczył budowy Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Konin Lakeside. Budynek w konstrukcji mieszanej: część handlowa zaprojektowana w lekkiej konstrukcji stalowej natomiast sale kinowe w konstrukcji żelbetowej.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze byłej odkrywki kopalni węgla brunatnego Gosławice i jak wynika z analizy map archiwalnych zlokalizowany jest na sztucznie usypanym nasypie pokopalnianym. Na podstawie przeprowadzonych badań można szacować, że głębokość zalegania gruntów antropogenicznych sięga 32 m p.p.t.

Opracowano bezpośrednie posadowienie budynku, na powierzchniowo dogęszczonych i wzmocnionych istniejących nasypach pod warunkiem zachowania następujących obostrzeń:

  • posadowienie budynku na ciągłej płycie-membranie
  • słupy konstrukcji stalowej mocowane przegubowo w płycie, a w miejscach ich lokalizacji płyta pogrubiona do około 75 cm
  • ściany obwodowe oraz ściany kina posadowione na ławach monolitycznych
  • zostanie zapewniona ciągłość płyty