Dokumentacja geologiczno–inżynierska – Projektowane Centrum Handlowe „Cuprum”

Lokalizacja

Lubin

Opis

Dokumentację sporządzono na zlecenie inwestora firmy MGC Inwest w celu określenia warunków geologiczno–inżynierskich w rejonie planowanej inwestycji – Centrum handlowego „Cuprum” w Lubinie.

Opisywany teren badań geologicznych położony jest w Lubinie, pomiędzy ulicami Sikorskiego a Wrocławską, na terenie targowiska miejskiego. Projektowany budynek o dominującej funkcji handlowej, ale także biurowej i rozrywkowej, o liczbie kondygnacji od 3 do 7 (część hotelowa). Budynek w większości posiadający konstrukcję szkieletową, słupowo – płytową, zrealizowany w technologii monolitycznej.

W terenie wykonano roboty wiertnicze i sondowania tj. odwiercono 8 otworów o głębokości maksymalnej 15,0 m oraz wykonano 14 sondowań statycznych o głębokości maksymalnej 15,0 m. Sumaryczny metraż wierceń wyniósł 113,5 mb, natomiast sondowań CPT 170,2 mb.

Po analizie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż warunki geotechniczne na analizowanym terenie należą do korzystnych. Jedynie w południowo – wschodniej części inwestycji koniecznym będzie obniżenie lustra wody gruntowej, na czas wykonywania fundamentów.

Galeria projektu