Dokumentacja geologiczno–inżynierska – projekt siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Lokalizacja

Poznań

Opis

Dokumentacja została opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu określenia warunków geologiczno–inżynierskich działki znajdującej się przy ulicy al. Niepodległości w Poznaniu.

Dokumentowany teren znajduje się w lewobrzeżnej części miasta Poznań, w dzielnicy Stare Miasto. Na działkach przewidzianych do zabudowy znajduje się aktualnie dwukondygnacyjny budynek użytkowany jako ośrodek kształcenia kadry pedagogicznej. Docelowo ma on zostać rozebrany a na jego miejscu ma powstać obiekt z jedną – dwiema kondygnacjami podziemnymi i ośmioma – dziesięcioma nadziemnymi.

W trakcie badań terenowych wykonano 5 otworów badawczych do głębokości maksymalnej 20,0 m (łącznie wykonano 99,2 mb wierceń) oraz 7 sondowań statycznych o głębokości maksymalnej 22,0m (sumaryczny metraż 143,2 mb).

Po analizie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ze względu na występowanie gruntów organicznych oraz miąższych nasypów, budynek z jedną kondygnacją podziemną musi zostać posadowiony głęboko (na palach) lub na podłożu wgłębnie wzmocnionym. W przypadku projektu i realizacji dwóch kondygnacji podziemnych, należy zwrócić uwagę na występowanie w poziomie posadowienia gruntów mineralnych o zróżnicowanych właściwościach.

Zwraca się również uwagę na konieczność ochrony odsłoniętego, rodzimego podłoża (np. mułków) przed wpływem czynników atmosferycznych. Ponadto dla budynku z dwiema kondygnacjami podziemnymi proponuje się rozważenie wygrodzenia wykopu obwodowymi, fundamentowymi ścianami szczelinowymi i posadowienie budynku na płycie fundamentowej, a dla budynku z jedną kondygnacją, proponuje się wygrodzenie wykopu lekką konstrukcją oporową (np. obudową berlińską).

Galeria projektu