Dokumentacja geologiczno–inżynierska – budowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Hetmańskiej

Lokalizacja

Poznań

Opis

Dokumentacja geologiczno-inżynierska została opracowana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w celu opisania warunków gruntowo–wodnych dla potrzeb projektu i budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Hetmańskiej nad ul. Dolna Wilda w Poznaniu.

Teren badań położony jest na lewym brzegu Warty w ciągu ulicy Hetmańskiej. Projektowany obiekt zastąpi istniejący wiadukt, który ze względu na zły stan techniczny został wyłączony z eksploatacji.

W trakcie prac terenowych wykonano wiercenia w 9 punktach badawczych do maksymalnej głębokości 20 m p.p.t. (łącznie 170,5 mb wierceń), sondowania statyczne CPTU również w 9 punktach do maksymalnej głębokości 18,5 m p.p.t. (łącznie 131,8 mb sondowań) oraz sondowania dynamiczne DPSH w 2 punktach do głębokości 12 m i 9,2 m.

Po analizie przeprowadzonych badań wskazujących na głębokie zaleganie nasypów niekontrolowanych (o miąższości dochodzącej do 7 m) oraz osadów organicznych, zalecono głębokie posadowienie przyczółków i podpór wiaduktu drogowego. Polecono rozpatrzenie posadowienia obiektu na beretach ścian szczelinowych lub na wielkośrednicowych palach wierconych.

Galeria projektu